Dějiny umění

STAROVĚKÉ ŘECKO A HELÉNISTICKÉ STÁTY

  Nejstarší civilizace v Evropě v Egejském moři, hlavně na ostrovech, nejstarší kultura – minojská (podle bájného Ménoa), největší rozkvět 2 000 let př.n.l., ovlivněné egyptskou kulturou a kulturou Malé Asie Období prvních paláců – 2/2 2.tisícítelí,...

VÝVOJ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI V PRAVĚKU

Pravěk je nejdelší období ve vývoji lidstva, z této doby pocházejí nestarší kosterní pozůstatky člověka 2.5 mil. let př.n.l., znak vývoje člověka je postupné vzpřimování postavy a chůze po zadních nohou Tyto znaky u čeledi...

Velká Morava a Uherské králoství

MoravskoFredagarova kronika 6237. a 8. století bylo ve střední Evropě poznamenáno bojem Slovanů s Avary, kteří si Slovanů, usazených v Karpatské kotlině, přímo podřídili, nebo donutili ke spojenectví. V roce 623 se do cela...

Vývoj didaktiky a její hlavní představitelé

Didaktika jako věda a její postavení v systému pedagogických disciplín. Vývin didaktiky a její hlavní domácí a světoví představitelé. Předmět didaktiky, aktuální úkoly didaktiky. Teorie v didaktice.Didaktika je část pedagogiky. Pojem „didaktika“ začal používat v...

Itálie

  Itálie byla územím roztříštěnosti po napoleonských válkách. Severní ITA bylo pod nadvládou rakouskou. V Lombardii a Benátsku vládl rakouský císař a také v Modeně a Toskánsku. Ve středním ITA existoval papežský stát a...

Římské říše

Římské království (753 – 510 p.n.l.):Na konci 6. století před n.l. rodové instituce téměř úplně ztratili politický vliv v Římě. Do popředí se dostávala pozemková aristokracie a bohatí příslušníci některých vrstev, kteří prosazovali svůj...

Vývoj Československé republiky po roce 1945

 1945 – 1949 poslední válečné operace konec bojů 2. sv. války na našem území: 9. 5. 1945 ruská armáda osvobodila (obsadila) Prahu → zajati poslední němečtí vojáci na našem území → teprve 9. květen...

Vývoj v SSSR ve 20. letech

  Končí občanská válka, Lenin zavádí novou ekonomickou politiku, která se do jisté míry inspiruje západem, hlavně však povolil menší soukromé vlastnictví (i výrobních prostředků); chybí však motivace k práci Mírně roste životní úroveň Začaly...

Vrcholný středověk

13.-15. století Zemědělství: stále převládá rostlinná výroba nad živočišnou většina obyvatel na venkově Tzv. agrární revoluce přechodné oteplení zavedení trojhoného systému: 1. část..zasadíme ozim 2 část.. rozselo se na jaře 3. část.. půda si...