Štítek: sochaři

Dějiny umění II.

Architektura Pyramidy (hrobky králů) – prvními stavbami byly „Mastaby“ (lavice) – označují nízkou obdélníkovou budovu dole s pohřební komorou. Mastaby se seskupovaly a tvořily velká pohřebiště (Údolí králů). Pyramidy:– klasické ▲– stupňovité Nejznámější stupňovitou...

Dějiny umění I.

Patří mezi humanistické a společensko-historické disciplíny. Jsou to dějiny hmotných a vizuálních památek: – architektura– sochařství– malířství– grafická technika– fotografie– užité umění Způsob zkoumání předmětu:– popis– historické zařazení– význam a funkčnost 1) MEZOPOTÁMIE (3500...

Dějiny umění VII.

9) BAROKO Vzniklo v Itálii na přelomu 17. a 18. století. Nepravidelné tvary, perly (název vznikl jako hanba). Klade důraz na Boha a náboženství, na křivky, bizardní zvláštnosti, nenávidí přímé linie. Snaží se zdůraznit...

Dějiny umění VI.

8) RENESANCE = znovuzrození Antiky.Vznik: severní Itálie koncem 13. století. Vzniká jako umělecký směr měšťanů, mvytvářejí a používají ho lidé, ne církev. Měšťanské domy, světské stavby: klade se důraz na horizontální prvky, přímé a...

Dějiny umění IV.

5) ŘÍM Vznikl jako republika. Poté se stal císařstvím (vládce byl Caesar).Barbaři Řím oslabují a ničí. Řím zaniká roku 476 n. l.Vládci (císaři) – Nero, Caligula, Markus Antonius (nápis na Trenčínské skále), Caesar,… Převzali...

Dějiny umění III.

4) ŘECKO Antická kultura je pro Evropu (především západní) velmi důležitá. Na Krétě vládl král Mínós, palác Knosos – labyrint pro Minotaura. Řecko bylo na Krétě závislé. (Daidalos a Ikaros). Kréta (tehdejší) zaniká údajně...