Štítek: gotika

Dějiny umění V.

7) GOTIKA Objevuje se v Evropě ve 12. Století, vychází z románského umění, začala ve Francii. (Gótové = barbaři). Nejznámější gotickou stavbou je katedrála. Hlavní znaky gotiky:– Klenba (žebrová, křížová)– Opěrný systém– Lomený oblouk–...