Dějiny umění

Dějiny umění V.

7) GOTIKA Objevuje se v Evropě ve 12. Století, vychází z románského umění, začala ve Francii. (Gótové = barbaři). Nejznámější gotickou stavbou je katedrála. Hlavní znaky gotiky:– Klenba (žebrová, křížová)– Opěrný systém– Lomený oblouk–...

Dějiny umění VI.

8) RENESANCE = znovuzrození Antiky.Vznik: severní Itálie koncem 13. století. Vzniká jako umělecký směr měšťanů, mvytvářejí a používají ho lidé, ne církev. Měšťanské domy, světské stavby: klade se důraz na horizontální prvky, přímé a...

Dějiny umění VII.

9) BAROKO Vzniklo v Itálii na přelomu 17. a 18. století. Nepravidelné tvary, perly (název vznikl jako hanba). Klade důraz na Boha a náboženství, na křivky, bizardní zvláštnosti, nenávidí přímé linie. Snaží se zdůraznit...

Dějiny umění VIII.

10) KLASICISMUS Vznikl ve Francii koncem 18. století, reaguje na Baroko, čerpá z Antiky (Řím).Vláda Ludvíka XVI; Napoleon (Empír). Zahrady, parky – stromy vypulírované (sestříhané) do různých tvarů. Kačina u Kutné Hory – empírový...

DĚJINY UMĚNÍ – kompletní obsah:

7 DIVŮ SVĚTA STAROVĚKU Dějiny umění VIII. Dějiny umění VII. Dějiny umění VI. Dějiny umění V. Dějiny umění IV. Dějiny umění III. Dějiny umění II. Dějiny umění I.