Dějiny umění

PRVNÍ REPUBLIKA

MYŠLENKA VZNIKU: TGM + E.Beneš + M.R.Štefánik = exilová myšlenka domácí politici →směřují k austroslavismu/panslavismu potřeba přesvědčit o československé myšlence velké evropské státy demokracie historie jazyk se Slováky jsme větší a silnější = obranyschopnost vytvoření...

Osvícentství

  Co předchází: 30-ti letá válka nevyřešila reformaci, ale určila náboženství → sever protestanti, jih katolíci katolíci i protestanti přestali bojovat o přívržence = úpadek církví opět vznik hnutí pro vylepšení náboženství (katolíci =...

Německo – Výmarská republika (1918-1933)

1. demokratický stát na území Německa spolkový stát historik Müller rozdělil republiku do 3 fází 1) BOJ O PŘEŽITÍ  (1918-1923) 9.11.1918 –svržení císaře a spontánní vyhlášení republiky Výmarská koalice – koalice 3 nejsilnějších stran...

Lucemburkové

  Jan Lucemburský Král cizinec x král diplomat: Jan pochází odjinud, nezná poměry, neumí česky stále je pryč ze země (rytířské turnaje, bitvy) aby se mohl turnajů/bitev zúčastnit, potřebuje dostatek peněz  → dává český...

Kyjevská rus

  Byzantská říše měla vliv v jižní a jihovýchodní evropě (Bulharsko, Rusko, Rumunsko, Albánie, Srbsko…) státy vytvořené na tomto území toho od Byzantské říše hodně převzaly → umění, kulturu, politiku a mělo na ni i...

Klasické období

počátek 5.stol.př.Kr. – snaha Peršanů dobýt západní pobřeží MA (Malé Asie) ukončení – útok Makedonie Charakteristika: prvotřídní doba věda na vysoké úrovni vyspělá kultura a úcta k ní demokracie (vláda lidu) → tento způsob vlády...

Indie

Indie dnešní Indie, Pákistán, Bangladéš izolovaný vývoj nově příchozí se usazují v S části nejstarší zemědělci 4.tis. př.n.l. (dobytek, plodiny, keramika, měděné/bronzové nástroje) Harappská civilizace: 3 tis. v povodí Indu nejstarší vyspělá civilizace doby bronzové v Indii...

Franská říše

  Frankové: jeden z Germánských kmenů dělí se: – Sálští frankové (sever Francie, Belgie, Nizozemsko) – Ripuárští frankové (východně od Rýna, Lucembursko…) Počátky státu: stát jako celek je silnější proti útokům zvenčí 486-511 n.l. →...

Doba Augustova

republikánské zřízení nevyhovuje správě impéria za pomoci vojska se v čele státu mohl objevit jedinec s velkou mocí → Octavianus samovládu zapojil do rámce republikánských institucí → zdání trvání republiky Legalizace Augustovy moci: 27.př.Kr. se Octavianus...

Český stát v době přemyslovců

9/10. stol. – 1306 Kmenová teorie:  přišel k nám jeden kmen Slovanů – kmen Bohemanů (čechů)  přišlo více kmenů – Charváti, Zličané, Pšované… vycházíme z Fuldských análů (annus = rok → letopisy) ​česká knížata přijela do...