Dějiny umění

Situace v Protektorátu

prezidentem Emil Hácha říšský ministr Karl Herman Frank, říšský protektor K. von Neurath útlak českého národa aktivity 28. 10. omezeny -> demonstrace (hl. studenti), v Praze postřelen student J. Opletal, zemřel v nemocnici, 17. 11. průvod...

Velká Francouzská revoluce 1789-1794/1815

r.1789 – dobytí Bastily r.1794 – smrt Robespierra r.1815 – porážka Napoleona u Waterloo (druhá varianta, liší se v kone čném datu revoluce) 2 fáze – 1. fáze = samotná revoluce, konec 1794 2....

Studená válka

PŘEDPOKLADY VZNIKU STUDENÉ VÁLKYPojem „studená válka“ charakterizuje vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, kdy obě velmoci byli v kterémkoli okamžiku připraveny k válečnému střetu. Porážkou mocností Osy se uvolnila soudržnost antifašistické koalice. Postupně se prosadily...

Středověk

Věda: medievistika (nestuduje se u nás, např. Oxford) poznatky získáváme → archeologie, lingvistika, genealogie, historie, heraldika, kunsthistorie (umění), religionistika, mytologie, numismatika (mince), paleografie (písmo), historická kartografie, sfragistika (pečetě)… definice středověku: období mezi antikou a...

Starověký Egypt

Přírodní podmínky: na severu Středozemní moře na východě Rudé moře řeka Nil (Napojen na srážkový systém Etiopské vysočiny, díky záplavám úroda    úcta k Nilu ) pouště až 3000 př.n.l. na západě Libyjská poušť oázy...

Starověké Řecko

Literatura:  Levi Peter (Svět Starověkého Řecka) Oliva Pavel (Zrození Řecké civilizace, Zrození Evropské civilizace, Athénská demokracie, Sparta, Solón) Olivová Věra (Sport a hry Starověkého Řecka) Přírodní podmínky: pevninské Řecko, Peloponés, Kréta, západní část Malé Asie,...

Severní a střední Evropa v raném středověku

Severní evropa: Organizace severských kmenů: počátek raných států ve Skandinávii v 8.stol → ještě rodové společenství na základě vojenské demokracie (moc nenáleží králi, ale shromáždění svobodných mužů → thingo) král → vládce, který si podřídil...

Sámova říše

na naše území přišly Slovanské kmeny (30.léta 6.stol. a na přelomu 6.a 7. stol.) → druhé stěhování národů (od Visly, Dněpru, Dněstru – pravlast) u nás se Slované dostali do konfliktu s Avary Avaři si...

Románský sloh

konec 10. – počátek 13.stol. vychází z římského stavitelství především církevní stavby Prvky: mohutnost ( architektura není dokonalá a je potřeba hodně materiálu, aby stavby držely a nespadly) půlkruhový oblouk (okna) + slepá okna valená...