Dějiny umění

Francouzská revoluce (1789 – 1799)

– příčiny:– kritika absolutismu– všeobecná nespokojenost se současnou situací– 25 mil. obyvatel => 20 mil. žije na vesnici– nesouhlas s celým společenským řádem– problémy v obchodu – prosperují jen přístavy– porážka v 7leté válce – žádné územní...

Revoluce období raného novověku, vznik USA, absolutismus

průběh a příčiny revoluce v Nizozemí a v Anglii (konstituční monarchie, Stuartovci, parlament) vznik USA, příčiny války kolonií za nezávislost a její uznání mocnostmi („Prohlášení nezávislosti“) myšlení a kultura raného novověku, osvícenství Francie za Ludvíka XIV.,...

Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století staré obchodní cesty, italská města a obchod s „Levantou“ renesance příčiny a předpoklady zeměpisných objevů, jejich následky pro Evropu, pro objevené země a jejich kulturu průběh, největší...

Evropa v období vrcholného středověku

vznik sjednocených států : Anglie, Francie, svátá říše římská růst moci církve, křížové výpravy, boj o investituru středověká města (vznik, hospodářství, politické postavení) stoletá válka východní evropa : Tataři a Turci, moskevské knížectví reconquista...

Důležité pojmy pro období raného středověku

Afigurálnost – islám zakazuje zobrazovat živé bytostiAlláh – jediný bůh islámuArabeska – bohaté ornamenty se stylizovanými rostlinnými motivy a geometrickými tvaryArcibiskup – církevní správce velkého územíBarbarské státy – útvary z ne zcela vytvořenou správní strukturou; vznikají během 6. a...

Základní rysy feudální společnosti

POJMY: KOLÓN = půda velkostatkářů byla pronajímána za pravidelné finanční a naturální odměny drobným nájemcům – KOLÓNŮM LATIFUNDIE = otrokářské velkostatky, přestaly být výnosné a místo nich byl KOLONÁT KOLONÁT = úprava hospodaření, zpočátku...

STAROVĚKÝ ŘÍM

vývojová období – království, republika, císařství římská společnost, hospodářství, vojenství římská expanze (punské války, provincie, limes Romanus) počátky křesťanství, hospodářská krize, spory s barbary (rozdělení říše a zánik impéria) „stěhování národů“ (příčiny a důsledky) význam...

Antické Řecko

Obsah: vývojová období (krétská a mykénská kultura, „homérská doba“, klasické období, přechodné hegemonie, období makedonské) klasické období – polis, aristokracie, demokracie, tyranis řecko-perské války, peloponéská válka helénismus (Filip II., Alexandr Veliký) význam řecké civilizace...

INDIE

Tato země se nacházela v oblasti řek Indus a Ganga Vytvoření Indie hodně záleželo na přírodních podmínkách (proto také osídlena oblast zrovna kolem řek), protože neměli dobrý přístup k okolním úrodným a kulturním oblastem docházelo k samostatnému...

Egypt

EgyptŘíše je osídlena pouze okolo Nilu. Dělí se DOLNÍ EGYPT (sever, delta Nilu – zemědělství) a  HORNÍ EGYPT (hornatý jih, převážně osídlen kočovnými kmeny)Červená koruna – HE   Bílá koruna – DEPísmo Hieroglify – rozluštěny...