Dějiny umění

Situace v Protektorátu

  prezidentem Emil Hácha říšský ministr Karl Herman Frank, říšský protektor K. von Neurath útlak českého národa aktivity 28. 10. omezeny -> demonstrace (hl. studenti), v Praze postřelen student J. Opletal, zemřel v nemocnici, 17. 11....

Nejstarší otrokářské společnosti

 základní rysy otrokářské společnosti, vznik prvních státních útvarů oblasti vzniku otrokářských států, jejich hospodářství, kultura – prameny písemné a hmotné (Egypt, Čína, Mezopotámie, Indie) stručný popis vývoje státních útvarů bez závlahového systému (Foinikie, Palestina,...

Vývoj náboženství

  pravěk, starověk, středověk, novověk, současnost monotheismus a polytheismus judaismus, křesťanství: západní a východní islám: vznik a vývoj pojmy: sionismus, džihád, modernizace křesťanství, ortodoxie (trvání na určitých tradičních naukách) Srovnání Desatera a Buddhových etických...

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ ZMĚNY V DĚJINÁCH

  pravěk: přisvojovací hospodářství, dělba práce, vznik peněz: všeobecný ekvivalent starověk: otrokářská společnost, oikos, lattifundie, redistribuce, kolonát středověk: feudum, feudalismus, cenová revoluce, způsob hospodaření, cechy novověk: bankovnictví, akciové společnosti, monopoly, papírové peníze současnost: hospodářské...

Významné ženské osobnosti v průřezu světových a českých dějin

  pravěk: matriarchát, Venuše starověk: postavení ženy v orientálních despociích, výběr významné osobnosti středověk: výběr osobnosti novověk: výběr osobnosti současnost: výběr osobnosti Dopis Milady Horákové(zařaď časově, urči původ, objasni obsahově) PRAVĚK    Matriarchát – paleolit,...

Svět před 2. světovou válkou

  radikální hnutí v Německu, výmarská republika, vývoj v Maďarsku poválečný sociálně-ekonomický vývoj, vznik fašismu světová hospodářská krize – příčiny, průběh, důsledky vývoj italského fašismu, habešská krize německý nacionální socialismus, příchod k moci, následky (likvidace opozice, teror,...

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

28.7.1914 – 11.11.1918 příčiny války a cíle válčících stran, podnět k válce pojmy: blesková válka, zákopová válka (poziční), síly válčících stran, nové zbraně vyřazení Ruska z války (pád carizmu, únorová a říjnová revoluce, počátek vlády bolševiků)...

VFR, EVROPA 18. A 19. STOL., KOLONIE, DĚNÍ V USA, MOCNOSTI

  Velká francouzská revoluce (1789-1799) 1789 – Ludvík XVI. svolává Generální stavy Král potřebuje zvýšit daně Generální stavy = zástupci šlechty, duchovenstva a měst Zástupci měst se prohlašují Národním shromážděním Odmítají požadavky krále Sepisují...